A.P. Company d.o.o.

Preduzeće za istraživanje, projektovanje i trgovinu

Vista Data Vision - prikaz toka podataka

DVD softver je jedini koji pruža sveobuhvatni pristup u procesu upravljanju podataka, prikupljenih tokom monitoringa.

Tipičan sistem za monitoring se sastoji od lokacije na kojoj je postavljen dataloger sa nekoliko priključenih senzora, sa kojih se prikupljaju podaci. Korišćenjem odgovarajućeg softvera se vrši prikupljate podatke na računar i podaci se skladište u textualnom fajlu sa delimitatorima.

Obično se proces tu i završavao, a korisniku je onda ostavljeno da samostalno analizira i prikaže podatke koriščenjem uobičajenog alata. Koristeći softver Vista Data Vision dobijate savremen alat koji vrši automatski transfer fajla sa podacima u bazu podataka, kojoj se može pristupiti preko lokalne mreže (LAN) ili iz bilo kod dela sveta, putem interneta. Program će se višestruko isplatiti samo usled uštede u radnoj snazi.
Vista Data Vision može preuzeti podatke sa bilo kog datalogera koji ih dostavlja u ascii-text fajlu.  Vista Data Vision čita podatke iz fajla i prenosi ih u bazu podataka.

Kada je Vista Data Vision preneo podatke iz fajla onda su oni slobodni za dalje akcije. Prikažite podatke bilo gde na lokalnoj mreži koristeći db.data.browser desktop aplikaciju. Vista Data Vision vam takođe pruža mogućnost da pristupite svojim podacima putem interneta uz db.web.browser, čineći ih dostupnim bez obzira u kom delu sveta se trenutno nalazite.
Vista Data Vision sadrži mnogo alata koji omogućavaju vođenje automatizovanog sistema za monitorisanje, kao što su: alarmiranje, generisanje automatskih izveštaja, kontrola pristupa i validacija podataka.
Vista Data Vision obuhvata i mnoge vrste izveštaja koji Vam omogućavaju da analizirate podatke na različite načine, kao što su: grafici sa vremenskom osom, histogrami, ruže vetrova ili prikaz više promenljivih na jednoj osi.

Preuzmite Vista Data Vision prezentaciju (PPS)

 

Internet prezentacija firme Vista Data Vision se nalazi na adresi:

www.vistadatavision.com