A.P. Company d.o.o.

Preduzeće za istraživanje, projektovanje i trgovinu

Australijska kompanija Datataker, sa predstavnistvom u Melburnu, je osnovana 1983. godine i do sada je prerasla u vodeću kompaniju za projektovanje i proizvodnju inteligentnih loger podataka. Datataker poseduje razgranatu distributersku mrežu sa predstavnicima u preko 40 zemalja širom sveta.

DataTaker logeri mogu meriti: temperaturu, napon, struju, merni pretvarači sa strujnom petljom 4-20mA, otpor, merne mostove, merače sile, frekvenciju i digitalna stanja. Sva izmerene veličine se mogu skalirati, preračunavati, uskladištiti i prikazati u inženjerskim jedinicama.

Prilikom kupovine bilo kog DT logera dobijate i pripadajući BESPLATAN softver kojim ćete na vrlo jednostavan način izvršiti podešavanje logera i prikaz merenja prema Vašim potrebama.

 

 

dataTaker DT81

• 1-3 analognih ulaza (± 30V)
• 8 digitalnih kanala
• USB port za prenos podataka
• SDI-12
• Modbus
• Web interfejs
• Robusna konstrucija
• Ethernet / USB / RS232 / Modem

DT81 Tech Specification: (150kB)


DT80G icon  

dataTaker DT80

• 5-15 analognih ulaza (± 30V)
• Proširiv do 300 analognih ulaza
• 12 fleksibilnih digitalnih kanala
• Ulazi za 4 brojača ili 2 fazna enkodera
• USB port za prenos podataka
• LCD displej i tasteri
• Dual Channel Isolation tehnologija
• 2 serijska porta za ‘pametne senzore’
• Ethernet / USB / RS232 / Modem
• Web interfejs
• FTP za automatski transfer podataka
• Modbus za SCADA povezivanje
• SDI-12 (multiple networks)

DT80 Tech Specification: (150kB)


DT85G icon  

dataTaker DT85

• 16-48 analognih ulaza (± 30V)
• Proširiv do 800 analognih ulaza
• 12 fleksibilnih digitalnih kanala
• USB port za prenos podataka
• LCD displej i tasteri
• Dual Channel Isolation tehnologija
• 2 serijska porta za ‘pametne senzore’
• Ethernet / USB / RS232 / Modem
• Web interfejs
• FTP za automatski transfer podataka
• Modbus za SCADA povezivanje
• SDI-12 (multiple networks)

pdf icon DT85G Tech Specification: (150kB)


CEM20 icon  

dataTaker CEM20
(modul za proširivanje broja kanala)

• Kompaktan uređaj
• Ekstremno niska potrošnja
• Ekonomična metoda dodavanja analognih kanala na dataloger
• Svaki CEM20 multiplekser dodaje 20 analognih kanala na jedan analogni kanal datalogera 

pdf icon CEM20 Tech Specification: (150kB)

 

DT800 - Kada su Vam brzina ili tačnost ključni!

• Brza akvizicija podataka
• 12 - 42 analognih ulaza (± 30V)
• 16 digitalnih kanala
• Memorija za 130 miliona podataka
PCMCIA kartica za dodatno skladištenje podataka
• Sadrži unutrašnju bateriju
• Akvizicija podataka u realnom vremenu
• Monitoring i kontrola sa udaljenog mesta
• Kanal za serijske senzore
• Ethernet / USB / RS232 / Modem

pdf icon DT800 Tech Specification: (356kB)

 

Novo! DT80G GeoLoger

DataTaker-ov DT80G/85G je inteligentan loger podataka koji pruža širok niz mogućnosti za primenu u raznovrsnim oblastima, kao i u geotehničkim ispitivanjima. Robustan, mobilan, podržava senzore sa vibrirajućom žicom (Slope Indicator, RST Instruments, Geokon, Soil Instruments, Roctest, AGI - Applied Geomechanics Inc.), a koristeći CEM20 može se očitavati od 100 do 300 senzora sa vibrirajućom žicom i termistorima.

pdf icon DT80G Tech Specification: (150kB)


 

Novo! DT85G GeoLoger

pdf icon DT85G Tech Specification: (150kB)

 

CANbus, GPS i akvizicija podataka
DataTaker-ov CANgate je uređaj koji vrši konverziju CAN (Controlled Area Network) i GPS podataka u serijske podatke.  Projektovan je da beleži podatke dostupne na CAN i GPS mrežama, u realnom vremenu (npr. temperaturu, frekvenciju, podatke o kočnicama i ventilima, geog. širinu, geog. dužinu, brzinu itd.) i šalje te informacije ili na dataTaker-ov loger podataka ili na računar.

pdf icon CANgate Tech Specification 

SMSX Modem
Jeste li u toku sa podacima na logeru?
Datataker SMSX Modem će Vam poslati podatke putem SMS poruke ...

pdf icon SMSX Tech Specification:(368kB)

  DT8x Internal Website

Pogledajte online demonstraciju dataTaker web interfejsa. Prikazano je merenje temperature i vlažnosti pomoću logeru koji se nalazi u DT laboratoriji u Australiji.
(potreban je imati Flash Player)

 

Internet prezentacija firme DataTaker se nalazi na adresi:

www.datataker.com