A.P. Company d.o.o. - PODACI  ZA  IDENTIFIKACIJU

                   

1.

Naziv firme

A.P. Company d.o.o.

2.

Ime i prezime ovlašćenog lica

Predić Zvonimir

3.

Poreski identifikacioni broj (PIB)

101719593

4.

Matični broj

06756174

5.

Registarski broj

02206756174

6.

Šifra delatnosti

7120

7.

Sedište firme

Beograd

8.

Opština

Zvezdara

9.

Ulica i broj

Koste Taušanovića 2

10.

Broj telefona

011 3089912

11.

Broj fax-a

011 3089913

12.

E-mail

office@apcompany.co.rs

13.

Internet adresa

www.apcompany.co.rs


14.

Naziv banke

Broj tekućeg računa

 

AIK Banka Srbija, Beograd

105-2156397-59

 

Raiffeisen banka A.D. - Beograd

265-6050310000146-81


15.

Obveznik PDV (DA ili NE)

DA

 

Broj potvrde

131149449