A.P. Company d.o.o.

Preduzeće za istraživanje, projektovanje i trgovinu

Projektovanje

Preduzeće A.P. Company d.o.o. sa sedištem u Beogradu je dugi niz godina prisutno u privredi Srbije i susednim zemljama stalno sa težnjom da u svome poslovanju koristi najnovija tehničko-tehnološka dostignuća po međunarodno priznatim standardima.

Saradjujući sa renomiranim institucijama i stručnjacima preduzeće A.P. Company d.o.o. je postalo sinonim za efikasnost, preciznost i konkurentnost u ceni.

Preduzeće A.P. Company d.o.o. se uspešno prilagođavalo raznim promenama u privredi regiona i uspevalo da održi korak u komercijalnom i naučno-tehničkom domenu fleksibilno koristeći svoje potencijale. Zahvaljujući postignutom renomeu, poznate kompanije iz inostranstva plasiraju svoje priozvode i usluge preko preduzeća A.P. Company d.o.o. kao distributera.

Direktor g-din Zvonimir Predić je ostvario veoma uspešnu i dugogodišnju saradnju  na raznim projektima sa :

Institutom "Jaroslav Černi"-Beograd,
Gradjevinskim Fakultetom - Beograd,
Mašinskim Fakultetom - Beograd,
Elektrotehničkim Fakultetom-Beograd

i mnogobrojnim renomiranim kompanijama.

 

A.P. Company d.o.o.
ul. Koste Tausanovića 2
11120 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3089913
Tel/Fax: +381 11 3089912
e-mail: office@apcompany.co.rs