A.P. Company d.o.o.

Preduzeće za istraživanje, projektovanje i trgovinu

Reference

Prikazana su merenja izvršena u periodu od 1991-2022 godine od strane našeg preduzeća "A.P. Company".

HE Bajina Bašta
Ugradnja 3 automatska telekoordinometra na brani   04.2022
HE Đerdap I
Proširenje sistema tehničkog osmatranja na slapište brane pre sanacije istog   03.2021
HE Đerdap II
Ispitivanje naponskog stanja segmentnog zatvarača preliva brane   10.2020
HE Đerdap I
Sistem za monitoring naponskog stanja svih radnih vrata renovirane brodske prevodnice, sa projektom izvedenog stanja   11.2019
Brana Bovan
Rehabilitacija i inovacija opreme za tehničko osmatranje brane   06.2019
Brana Gazivode
Inoviracija sistema tehničkog osmatranja brane   12.2018
Brana Potpeć
Inovacija instrumentalnog osmatranja brane   09.2018
Brana Ćelije
Osavremenjavanje sistema tehničkog osmatranja brane   08.2018
HE Bajina Bašta
Osavremenjavanje sistema tehničkog osmatranja brane   06.2018
PAP Lisina
Sistem automatskog tehničkog osmatranja   06.2018
HE Bajina Bašta
Nabavka i ugradnja akcelerometara za beleženje jakih potresa u lamelama 4 i 17   05.2018
Manastira Rača
Sistem za merenje i registrovanje količina zahvaćene vode iz reke Rača za potrebe male HE srpskog pravoslavnog manastira   03.2017
Brana HE Meduvršje
Monitoring procednih voda sa uputstvom za korišćenje   03.2017
Brana HE Meduvršje
Merenje procednih voda u galeriji brane HE Meduvršje   2017
Brana HE Uvac
Ugradnja sistema za daljinsko osmatranje brane HE Uvac   2016
Brana Barje
Ugradnja sistema za daljinsko osmatranje brane Barje   2014
Brana Ćelije
Inovacije opreme za daljinsko osmatranje brane Ćelije   2014
HE Pirot
Merenje sumarnih gubitaka vode iz tunela   2014
HE Đerdap II
Ispitivanje radijalnih ležajeva Agregat A6   2013
HE Ðerdap I
Monitoring srednje glave prevodnice - zamena mernih traka   2013
RTB Bor
Monitoring koncentracije SO2   2013
HE Perućica
Monitoring nivoa i pritisaka u dovodnom tunelu   2013
HE Višegrad
Sistem za merenje i praćenje procurivanja ispod brane u toku sanacije   2013
HE Bajina Bašta
Ugradnja koordinometra na lameli XX   2013
HE Ðerdap II
Ispitivanje i monitoring radijalnih ležajeva svih 10 horizontalnih agregata   2012
HE Bočac Banjaluka
Oskultacioni sistem dopunskog evakuatora velikih voda   2012
HE Zvornik
Automatski oskultacioni sistem brane Zvornik   2011
HE Ðerdap I
Ispitivanje revitalizovanog agregata A6 - Institut “Nikola Tesla“ - članak   2011
HE Ðerdap I
Izrada monitoring sistema i ispitivanje naponskog stanja radnih vrata gornje glave prevodnice   2011
HE Ðerdap II
Inovacija oskultacionog sistema - Institut “J. Černi”   2011
HE Đerdap II
Ispitivanje naponskog stanja novog turbinskog vratila garegata A6   2010
HE Raven
Makedonija
Ispitivanje leptirastog zatvarača   2010
HE Perućica
Crna Gora
Kompleksno ispitivanje - Institut “J. Černi”, Mašinski fakultet   2010
HE Ðerdap II
Ispitivanje vratila horizontalne Kaplanove turbine   2009
HE Višegrad
Istraživanje gubitaka vode iz akumulacije - Institut “J. Černi”   2009
HE Ðerdap I
Inovacija oskultacionog sistema brane izvedenog u toku gradnje   2009
HE Ðerdap I
Automatski monitoring procurnih i drenažnih voda brane - šema sistema   2008
Brana Prvonek
Vranjska banja
Rekonstrukcija dela sistema za osmatranje opreme za merenje totalnih i pornih pritisaka u telu brane   2008
HE Ðerdap II
Automatizacija oskultacionog sistema brane
  2008
HE Ðerdap I
Ispitivanja i monitoring sistem radnih vrata srednje glave prevodnice   2007
HE Ðerdap I
Ispitivanje i monitoring sistema dvokrilnih radnih vrata donje glave prevodnice   2006
HE Ðerdap II
Ispitivanje i monitoring radijalnih ležajeva svih 10 horizontalnih agregata   2005
HE Ðerdap 1
Automatizacija oskultacionog sistema brane - šema sistema   2005
HE Trebinje 1
Ispitivanje stepena korisnosti turbine   2005
HE Ðerdap I
Monitoring sistem za osmatranje naponskog stanja radnih vrata gornje glave prevodnice   2003
HE Ðerdap I
Studija naponskog stanja novih radnih vrata srednje glave prevodnice   2003
HE Ðerdap I
Kompleksno ispitivanje agregata br. 3 za potrebe revitalizacije - Mašinski Fakultet   2003
HE Ðerdap II
Ispitivanje stabilnog sistema protivpožarne zaštite brodske prevodnice   2003
HE Vrla 1
Ispitivanje hidrauličkih gubitaka u protočnom traktu - Mašinski Fakultet, Institut “J. Černi”   2001
HE Perućica
Crna Gora
Ispitivanje prelaznih režima u cilju povećanja snage - Mašinski Fakultet, Institut “J. Černi” - organizator i rukovodilac je Prof. Dr. Aleksandar Gajić   2001
HE Ðerdap I
Ispitivanje dinamičkog naponskog stanja lopatica rotora - Deconel, Švajcarska,      2000
HE Perućica
Crna Gora
Kompleksno ispitivanje - Mašinski fakultet, Institut “J. Černi”   2000
HE Ðerdap I
Ispitivanje naponskog stanja radnih vrata uzvodne glave brodske prevodnice   2000
HE Ðerdap I
Ispitivanje uzroka pojave prslina na stubovima turbinskih statora - Mašinski Fakultet   1998
HE Perućica
Crna Gora
Kompleksno ispitivanje - Mašinski fakultet, Institut “J. Černi”   1997
HE Ðerdap I
Kompleksno ispitivanje agregata br. 1 - Institut “J. Černi”, Mašinski Fakultet   1997
2000
HE Ðerdap I
Ispitivanje drenažnih bunara suve galerije   1998
HE Ðerdap I
Ispitivanje gornjih ležajeva dvokrilnih vrata donje glave brodske prevodn.   1997
HE Ðerdap I
Ispitivanje slapišta i temeljnog ispusta br. 2 - Institut “J. Černi”   1996
HE Ðerdap I
Ispitivanje statičkog naponskog stanja zaustavnog lima zatvarača temeljnog ispusta    1996
HE Bajina Bašta
Ispitivanje Blinde temeljnog ispusta - R.D.A. Co. Beograd   1995
HE Bajina Bašta
Ispitivanje prelaznih režima reverzibilne HE - R.D.A. Co. Beograd   1994
HE Bajina Bašta
Ispitivanje slapišta i temeljnog ispusta u lameli XVI i XVII - Institut “J. Černi”   1992
HE Ðerdap I
Ispitivanje uzroka havarije razdelnog zida brodske prevodnice - Institut “J. Černi”   1992
HE Zavoj
Garancijsko i eksploataciono ispitivanje na maksimalnom padu - Institut “J. Černi”, Mašinski fakultet   1992