arma
A.P. Company d.o.o.

Preduzeće za istraživanje, projektovanje i trgovinu

Sireg up

Sireg logo

Kompanija SIREG S.p.A. je osnovana 1936. godine od strane Emilio Blanc-a i uglavnom se radila u oblasti geotehnike, gde je postala vodeći proizvođač na tržištu vrhunskih proizvoda od termoplastičnih materijala. U poslednjim decenijama kompanija je vršila konstantno proširenje programa, i napravila je raznovrsnu ponudu uvodeći širok spektar specifičnih proizvoda.

SIREG S.p.A. ima sedište u Arcore-u, a fabrika zauzima površinu od 20.000 m², uključujući i 12.000 m² u objektima.

SIREG S.p.A. poseduje ISO 9001:2000 sertifikat od 1997. godine.

 

Durglass Sireg
 

GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymers) strukturni profili za podzemnu gradnju.
DURGLASS®  proizvodi

Fiberglas armature i profili, koriste se za privremeno armiranje zemljanih i betonski konstrukcija.
DURGLASS catalogue

Carbonpree Sireg
 

CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymers) profili za geotehničke aplikacije.
CARBOPREE® proizvodi

Karbon fiber, fiberglas, aramid
fiber profili se koriste kao trajna
armatura za ojačanje betonskih konstrukcija.

Durvinil
 

Injekcione cevi.
DURVINIL® i DURVITECH® proizvodi

PVC injekcione cevi dozvoljavaju izvođenje ponovljenog i selektivnog injektiranja.
Grouting pipes catalogue

 

Waterstops.
Waterstop PVC FLEXVINIL® proizvodi

PVC hidroizolacioni profili za primenu
na konstrukcijama i spojevima za kompenzaciju produživanja
u betonskim objektima.
Waterstops catalogue

 

Cevi za dreniranje.
DURVINIL® i DURETENE® proizvodi

PVC cevi za dreniranje se koriste za odvođenje vode iz zemljišta u cilju njegovog stabilisanja.
Drainage pipes catalogue

 

Vertikalno dreniranje.
TECNODRAIN® proizvodi

Vertikalne trake za dreniranje se koriste za isušivanje i učvršćenje radova.

 

Geokompozitni sistem dreniranja.
DURVIDRAIN® proizvodi

PVC + geokompozitni drenirajući
materijal za temelje zgrada ili podrume.

 

Talasaste i ravne obloge
za prizemne ankere.
DUROTENE®proizvodi

Talasaste i ravne obloge
plus plastični cevni pribor za ankere.
DUROTENE catalogue

 

Inklinometerske cevi

PVC inklinometerske cevi omogućavaju smeštanje inklinometra u svrhu praćenje pomeranja zemljišta.
Inclinometer casing catalogue

 
Uzimač uzoraka vode pogodan za bunare malih prečnika.
DURVIPUMP proizvodi

 

www.sireg.it

 

Sireg - Geotechnical and Civil Engineering