A.P. Company d.o.o.

Preduzeće za istraživanje, projektovanje i trgovinu

Zastupništva

Kao jednu od biznis aktivnosti preduzeće A.P. Company d.o.o. razvija i zastupanje stranih kompanija u regionu (Srbija, BiH, Makedonija, Rumunija). S obzirom na osposobljenost stručnjaka na marketinške aktivnosti, trening i servisiranje u relevantnim oblastima kao što su merna oprema i sistemi, aplikativni softveri i sl. A.P. Company d.o.o. je u mogućnosti da ponudi tehnička dostignuća poznatih kompanija kao što su:

 

 

 

 Sireg logo